Hunebedden

Monumenten van een Steentijdcultuur

Evert van Ginkel, Sake Jager en Wijnand van der Sanden

208 Blz., ISBN 90 6825 202 X     
Uitgeverij Uniepers, 1999     


De Drentse hunebedden blijven, meer dan welk ander archeologisch fenomeen ook, tot de verbeelding van de Nederlanders spreken. Sinds in de 17de eeuw de eerste vondsten uit de hunebedden met een min of meer kritische blik werden bekeken, hebben de Nederlandse archeologen en hun antiquarische voorgangers zich voortdurend beziggehouden met de steenconstructies en hun bouwers. Die laatsten blijven ondanks alle speurwerk nog steeds betrekkelijk ongrijpbaar, doordat er zoveel gegevens over hen ontbreken.
Aangezien er al sinds jaren niet meer in de hunebedden wordt gegraven, moet degene die zich meer in de achtergrond van de toenmalige samenleving wil verdiepen dat steeds weer doen aan de hand van bestaande gegevens: de hunebedden zelf, hun constructie, hun ligging en de vondsten die er gedaan zijn. Dat leidt regelmatig tot nieuwe en soms verrassende inzichten, zodat er ook zonder opgravingen denkwerk genoeg overblijft voor hedendaagse en toekomstige archeologen.
Hunebedden is bedoeld als algemeen overzichtswerk over de hunebedden en de cultuur die ze heeft voortgebracht. Het is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de hunebedden, hun historische en culturele achtergronden en hun onderzoeksgeschiedenis. Voor die lezers hopen de auteurs een hoeveelheid veelzijdige en intrigerende informatie te hebben verzameld en gerangschikt, die de grote, stomme stenen langs de randen van de Drentse bossen en akkers tot spreken brengt.
Achterin het boek is een overzicht opgenomen van alle bestaande hunebedden en van alle verdwenen exemplaren waarvan het bestaan bekend is.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina